Dialogické jednání s vnitřním partnerem

/ Martina Musilová /

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je praktickou experimentací s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci „veřejné samoty“ (před zraky druhých). Může být cestou sebeobjevování, sebepoznávání, sebepřijetí a seberealizace, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci a empatii.

Jak říká Ivan Vyskočil, v dialogickém jednání jde o „vnitřního partnera. Nebo o alterego. O provokaci a rozvíjení dialogického jednání s tímto vnitřním partnerem, tedy se sebou samým. Takovou samomluvu nebo samohru zná z vlastní zkušenosti snad každý. Je to nejspíš jediný případ spontánní a funkční dramatické hry dospělých.“

Přijďte se zkusit vydat na cestu společného zážitku z dialogického jednání s vnitřním partnerem, která vás povede ke svobodnějšímu a tvořivějšímu projevu. Kurz je určen pro začátečníky bez předchozí zkušenosti s touto disciplínou. Pohodlné oblečení je vítáno.

Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem o Dialogickém jednání na ČRo https://www.rozhlas.cz/vira-a-dialogicke-jednani-jako-sebereflexe-8011597

Praktické informace :

Kdy?

21. – 23. 5. 2021

21. 5. 2021 13:00 – 16:30 (s 30 min. pauzou)

22. 5. 2021 10:00 – 13:30 (s 30 min. pauzou)

23. 4. 2021 10:00 – 13:30 (s 30 min. pauzou)

Kde?

BuranTeatr, Kounicova 20, Brno

 

Cena:

Základní: 1600 Kč

Vaše rezervace je platná po zaplacení nevratné zálohy 800 Kč nebo plné ceny. V případě zrušení workshopu z důvodu opatření spojených s pandemii COVID-19, Vám záloha bude vrácena. Druhá část platby proběhne 14 dní před workshopem. Na workshop je možné se registrovat do 7. 5. 2021. 

 

Workshop bude probíhat v češtině.

 

Martina Musilová (1969)

Zaměřuje se zejména na herectví 20. století a teorii a antropologii herectví.  Ve svém výzkumu se věnuje teatralitě veřejných událostí. Vystudovala obor Divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1992–2000), kde v roce 2007 obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Během univerzitních studií navštěvovala kurzy Dialogického jednání s vnitřním partnerem prof. Ivana Vyskočila (DAMU Praha). Od roku 1999 je asistentkou disciplíny Dialogického jednání s vnitřním partnerem v Praze a Brně. Od roku 2009 působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií FF MU v Brně, v letech 2013–2019 působila na Katedře teorie a kritika (DAMU Praha) a od roku 2019 působí na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (DAMU). Od roku 2011 spolupracuje s Ateliérem klaunské scénické a filmové tvorby DIFA JAMU v Brně. Jako dramaturgyně dlouhodobě spolupracovala s režiséry J. Adámkem a P. Tejnorovou. Je editorkou knihy E. Jandl a F. Mayröckerové Experimentální hry (FRA, 2005) a antologie experimentálních textů G. Steinové Mluvit a naslouchat (FRA, 2019).

 

V případě dotazů pište na klaudia.klembarova@buranteatr.cz.

Nejbližší termíny

/ Martina Musilová /
21 / 05 / 2021 ~ 13 / 00
// WORKSHOPY // 1600,-